Aandacht

Tijdens onze 4e Kamer bijeenkomsten is Helen Beeley onze vaste gespreksleidster. Ze verstaat de kunst om vanuit een regievoerende rol, en een open en respectvolle houding de bezoekers van de avond met elkaar in gesprek te brengen, daarbij oog hebbend voor een eerlijke en heldere communicatie. Als iets niet duidelijk is, dan probeert ze door middel van vragen stellen helder te krijgen wat iemand bedoelt. Ze stuurt het gesprek bij wanneer het te ver afdwaalt van het thema van de avond.

Door haar enthousiasme en gedrevenheid weet ze een goede sfeer te scheppen, waarin mensen zich uitgenodigd voelen om hun mening te laten horen.

Werkgroep 4e kamer

/