Resultaat

Helen is in staat om een prima balans aan te houden in zakelijke vaart en persoonlijke aandacht. Dat doet ze met behoud van rust in de samenkomst.
Ze voelt uitstekend aan waar bij ieder persoonlijk de wezenlijke aandachtspunten voor groei (i.c. belemmering) zitten en ze problematiseert die terstond. Maar altijd invoelend en toestemming vragend aan de persoon in kwestie.
Daarbij verliest ze zich niet in het individuele verhaal of het zijpad; ik heb het gevoel dat ze steeds het organisatiebelang en het individuele belang onderscheiden en in relatie tot elkaar in het oog houdt.
Ze heeft overwicht vanuit een grote kennis- en ervaringsdeskundigheid op het terrein van coaching.
Met dat alles haalt ze naast de echte leerpunten het beste uit ons naar boven.

René van Nieuwkuijk
Ouderenwerker, Opbouwwerker en mantelzorgconsulent

/