Spiegelen

Ik ervaar de werkwijze en inzet van Helen Beeley als zeer productief en inspirerend. Dat is te zien aan de uitkomsten van iedere bijeenkomst. We raken elkaar als professionals ‘aan‘ en weten de persoonlijke achtergronden en diepgang in het werk te vinden en met elkaar te delen.

Dick van Diepen
Opbouwwerker

/