Privacyverklaring Bureau Beeley

Als u mijn website bezoekt en daar eventueel gegevens achterlaat, bijvoorbeeld omdat u een contactformulier in hebt gevuld, dan kunt u erop rekenen dat ik 100% integer en zorgvuldig met uw informatie om ga. In deze privacyverklaring leest u daar meer over.

Om welke gegevens gaat het?

Persoonsgegevens die ik verwerk bij Bureau Beeley of uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die ik kan verwerken, afhankelijk van mijn communicatie met u:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: info@bureaubeeley.nl 

Met welk doel ik persoonsgegevens verwerk?

Bureau Beeley verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw bestelling of betaling voor een dienst bij mij.
  • Om u te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten.
  • Om u te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • Als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar?

Bureau Beeley bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen:

Zodra er een factuurrelatie is, bewaar ik uw gegevens conform de door de belasting wettelijk vereiste bewaringstermijn van 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden?

Bureau Beeley verkoopt uw gegevens niet aan derden. Bureau Beeley deelt uw persoonsgegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van overeenkomsten, om te voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen en met applicaties van derde partijen zoals het uitvoeren van boekhouding. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Bureau Beeley blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken?

Bureau Beeley gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Fotografie op onze website en social media?

Op mijn website en social media-kanalen gebruik ik ook foto’s waarop deelnemers aan mijn activiteiten kunnen staan. Deze foto’s worden alleen gebruikt na toestemming van de opdracht-gevende partij. Als u uzelf onverhoopt toch een foto op mijn website of social media-kanalen ziet en dat ongewenst vindt, stuur dan een e-mail naar info@bureaubeeley.nl dan zal ik die foto verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?
U hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bureau Beeley en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u beschik in een computerbestand naar uw of een ander, door uw genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@bureaubeeley.nl

Om uw identiteit te controleren, vraag ik u om een kopie van uw geldige legitimatiebewijs mee te sturen c.q. te tonen. Ik adviseer u om daarbij uw BSN-nummer en pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te zetten dat het om een kopie gaat.

We reageren zo snel mogelijk, en ieder geval binnen vier weken op jouw verzoek.

Contactgegevens:

Bureau Beeley
Limietstraat 7
6301 PA IJzeren
06 519 282 60

Scroll naar top